Makaleler

YATIRIMCININ BEKLEDİĞİ TEŞVİK SÜRESİ UZATILIYOR

I-GİRİŞ:

 

            Bilindiği üzere 49 ile ve 2 ilçedeki sanayicileri, yatırımcıları çok yakından ilgilendiren, 5084 sayılı “Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla

                        *-vergi

                        *-sigorta primi teşviki,

                        *-enerji desteği,

                        *-yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temini sağlanmış,

            bu suretle yatırımlar ve istihdam imkanları artırılmıştır.

            Anılan Kanunla, uygulama sürecinde yatırımların ve istihdamın teşviki ve bu kapsamda bölgelerarası ekonomik dengesizlikleri gidermek yönünde çok önemli gelişmeler elde edilmesine imkan sağlanmış, getirilen teşviklerden yararlanan yörelerde;

            *-yatırımlarda büyük bir hızlanma görülmüş,

            *-işsizlik sorunu büyük ölçüde çözülmüş,

            *-hızlı bir ekonomik büyüme yaşanmıştır.

         

      İncelemek İçin  Tıklayınız...